SLOW COOKER LEMON CHICKEN PICCATA RECIPE

SLOW COOKER LEMON CHICKEN PICCATA RECIPE
SLOW COOKER LEMON CHICKEN PICCATA
Slow Cooker Lemon Chicken Piccata is creamy lemony sauce-coated noodles with juicy lightly breaded chicken with a hint of garlic, all topped with savory capers!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 260 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

 2 cûps chïckën bròth
 ½ cûp hëàvy crëàm
2 làrgë bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts, cût ïn hàlf lëngthwïsë
¼ tëàspòòn pëppër
6 òûncës lïngûïnë nòòdlës òr thïn spàghëttï nòòdlës
 ¼ cûp flòûr
 1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
 ½ tëàspòòn sàlt
sàlt ànd pëppër, tò tàstë
jûïcë òf 1 lëmòn (àbòût 4 tàblëspòòns)
¼ cûp càpërs

INSTRUCTIONS:


1. Whïsk tògëthër flòûr, gàrlïc pòwdër, sàlt, ànd pëppër. Drëdgë chïckën ïn thë flòûr mïxtûrë tò còàt òn bòth sïdës.

2. Drïzzlë à làrgë skïllët wïth òïl, còòk chïckën òvër mëdïûm-hïgh hëàt fòr 1-2 mïnûtës òn ëàch sïdë tò bròwn (ït wòn't bë còòkëd thròûgh.)

3. Grëàsë à slòw còòkër, plàcë chïckën ïn à sïnglë làyër ïn thë slòw còòkër, còvër ànd còòk òn lòw fòr 4 hòûrs. Trànsfër chïckën tò à plàtë ànd còvër.

4. Add lïngûïnë tò slòw còòkër, pòûr chïckën bròth òvër thë tòp, còvër ànd còòk òn hïgh fòr 15 mïnûtës. Uncòvër, stïr ïn lëmòn jûïcë, hëàvy crëàm, ànd sàlt ànd pëppër tò tàstë. Còòk ànòthër 10 mïnûtës òn hïgh. Add chïckën bàck tò slòw còòkër ûntïl hòt thròûghòût.
Read More this full recipes at SLOW COOKER LEMON CHICKEN PICCATA


0 Response to "SLOW COOKER LEMON CHICKEN PICCATA RECIPE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel